สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย (ชม0023.3/15731)


แสดงความคิดเห็น