สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นอ.ทุกอำเภอ(ยกเว้นอ.แม่ออน กัลยาณิวัฒนา)นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง

เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ชม0023.2/4930)


แสดงความคิดเห็น