สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เรียน ทถอ.เมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันป่าตอง แม่ริม สารภี จอมทอง เชียงดาว ไชยปราการ ดอยหล่อ ฝาง แม่แตง แม่วาง หางดง นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง กาคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2567 (ชม0023.3/569)


แสดงความคิดเห็น