สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม. เรื่อง การคัดเลือกเด็กและเยาวชน กิจกรรม young smart young ทำดี ประจำปี 2566 (ชม0023.570)


แสดงความคิดเห็น