สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันครูตามโครงการจัดงานวันเกียรติยศครู/ผู้ดูแลเด็กและงานวิชาการ ประจำปี 2566 ฯ


แสดงความคิดเห็น