สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ถึง อำเภอแม่แจ่ม สันทราย อมก๋อย เรื่อง ขอส่งบคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 115 กลับต้นสังกัด


แสดงความคิดเห็น