สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ถึง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ฝาง สารภี หางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด เชียงดาว ทน.ชม ทม.แม่โจ้ เรื่อง การสำรวจให้ พนง. สถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผู้สุงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ชม0023.3667)


แสดงความคิดเห็น