สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสันทราย และอำเภอสารภี)

เรื่อง ขยายเวลาำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ฯ (ชม0023.2/27522)


แสดงความคิดเห็น