สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง จัดสรรเงินภาษีธุระกิจเฉพาะจากเงินรายได้ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ชม0023.5/15995)


แสดงความคิดเห็น