สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

หนังสือราชการ


ลำดับ 4358

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสันทราย และอำเภอสารภี)

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคระกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่) ครั้งที่ 4/2564 อ่านต่อ

ลำดับ 4298

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย สารภี ดอยสะเก็ด หางดง เเม่ริม พร้าว สะเมิง นายก อบจ.ชม นายก.ทม.แม่โจ้ เเละ ทม.เเม่เหียะ

เรื่อง การเเต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร (ชม0023.2/ว10487) อ่านต่อ

ลำดับ 4279

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.แม่แตง สันทราย พร้าว ฝาง แม่ออน สะเมิง เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา) นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา

เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ อ่านต่อ

ลำดับ 4277

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสันทราย สารภี พร้าว ไชยปราการ สะเมิง จอมทอง เเละอมก๋อย)

เรื่อง การเเต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร (ชม 0023.2/ว10489) อ่านต่อ

ลำดับ 4186

เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่ อ.จอมทอง อ.เชียงดาว อ.ดอยสะเก็ด อ.ฝาง อ.แม่แตง อ.สันทราย อ.หางดง อ.ฮอด นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง

เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2563 (ชม 0023.2/10048) อ่านต่อ

ลำดับ 4184

เรียน นายอำเภอจอมทอง อ.เชียงดาว อ.สันป่าตอง อ.สารภีอ อ.แม่ริม อ.หางดง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่

เรื่อง การจัดการผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) อ่านต่อ

ลำดับ 4000

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสันทราย และอำเภอสารภี)

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคระกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่) ครั้งที่ 3/2564 อ่านต่อ

ลำดับ 3631

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอ.แม่ออน กัลยาณิวัฒนา) นายก อบจ.เชียงใหม่ นายกเทศบาลนครเชียงใหม่ และนายกเทศบาลเมืองทุกแห่ง

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 2/2565 อ่านต่อ

ลำดับ 3629

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสันทราย และอำเภอสารภี)

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคระกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่) ครั้งที่ 2/2565 อ่านต่อ

ลำดับ 3429

เรียน นอ.ทุกอำเภอ(ยกเว้นอ.แม่ออน กัลยาณิวัฒนา)นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง

เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ชม0023.2/4930) อ่านต่อ