สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

กระดานถามตอบ


ลำดับ 18515

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแมเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ จุดบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแมเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเน_compressed อ่านต่อ

ลำดับ 17644

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตําบล จำนวน 89 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตําบล จำนวน 89 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ คืออะไรครับ อ่านต่อ

ลำดับ 8425

ประกวดราคาโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองเหล่าหลวง บ้านแม่พวก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แวน กว้าง 1 เมตร สูง 1 เมตร ยาว 1,000 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง

อ่านต่อ