สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

การสอบสายบริหาร เทศบาล


ลำดับ 4300

เรื่อง การเเต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร ครั้งที่ 2 (ชม0023.2/ว10487)

อ่านต่อ