สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

การสอบสายบริหาร อบต.


ลำดับ 4296

การเเต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร ครั้งที่ 1 (ชม 0023.2/ว10489)

อ่านต่อ