สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

การประชุม ก.อบต.

 

ลำดับ 9994

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 1/2566

อ่านต่อ

ลำดับ 9398

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 8299

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 11/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 7771

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 6692

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 2/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 6690

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 6/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 6688

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 5/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 6686

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 4/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 6684

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 3/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 6676

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 8/2565

อ่านต่อ