สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

แฟ้มผู้เขียน: webmaster


ทต.บ้านโคก จ.ศรีสะเกษ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล


อ่านต่อ

In order to receive information about your Personal Data, the purposes and the parties the Data is shared with, contact the Owner. Owner and Data Controller Chiang Mai Provincial Local Governmen อ่านต่อ

ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ รับโอน(ย้าย) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา โทร. 053-474021 ต่อ 19 อ่านต่อ