สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

แฟ้มผู้เขียน: กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้งถิ่น สถจ.ชมลำดับ 4300

เรื่อง การเเต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร ครั้งที่ 2 (ชม0023.2/ว10487)

อ่านต่อ

ลำดับ 4296

การเเต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร ครั้งที่ 1 (ชม 0023.2/ว10489)

อ่านต่อ

ลำดับ 4206

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

อ่านต่อ

ลำดับ 4002

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสันทราย และอำเภอสารภี) เรื่อง แจ้งมติการประชุมคระกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่) ครั้งที่ 3/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 3625

มติที่ประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 2/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 3002

แจ้งมติ ก.ท.จ. ครั้งที่1/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 2992

แจ้งมติ ก.อบต. ครั้งที่1/2565

อ่านต่อ

ลำดับ 2844

เทศบาลตำบลป่าป้อง รับโอน(ย้าย)

อ่านต่อ

ลำดับ 2837

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ประกาศ รับโอน(ย้าย)

อ่านต่อ

ลำดับ 2791

มติที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ