สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการเสริมผิวถนนโดยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์คอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทาน (ตั้งแต่ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 7) หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 625.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร แบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 032/2565


แสดงความคิดเห็น