สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลท่าศาลา ประกาศราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเข็มเพชร หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น