สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 6 – 7 ถนนสายกลางบ้าน ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น