สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายซอย 3 (จากบ้านนางขวัญเรียม กำเพ็ญ ถึง สุสานหมู่ที่ 5) หมู่ที่ 5 บ้านป่านอต ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น