สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายอารีย์ คำยา หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น