สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 55 เมตร เพื่อขยายผิวถนน (สถานที่ก่อสร้างบริเวณหน้าหมู่บ้านโกลเด้นท์โฮม หมู่ 9 ต.หนองหาร


แสดงความคิดเห็น