สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คศล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยพีท คาร์แคร์ หมู่ที่ ๕ ชุมชนสหกรณ์นิคม ๑) ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น