สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแม่โจ้ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ดินเทศบาลหน้าสุสานป่าบง) หมู่ที่ ๑๑ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น