สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๒ ตารางเมตร และยกฝาบ่อ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ชม.ถ. ๔-๐๐๑๕ เส้นร้านก๋วยเตี๋ยวนายเหมาะต่อจากโครงการเดิมซอย ๗) หมู่ที่ ๗ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น