สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการโครงการก่อสร้างรางริน คสล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ หลังบ้านนายปัน การะเกต ลงลำห้วย) หมู่ที่ ๔ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น