สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางริน คสล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๘๗ เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ บ้านพ่อหลวงมา ถึงบ้านป้าแดง) หมู่ที่ ๔ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น