สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อรถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 2 คัน (สำนักปลัด)


แสดงความคิดเห็น