สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อรถตู้โดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน


แสดงความคิดเห็น