สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อโคมไฟถนน แอลอีดี พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและแสงสว่าง


แสดงความคิดเห็น