สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิง-โฟม แบบสะพายหลังช่วยเหลือกู้ภัย จำนวน 7 ชุด


แสดงความคิดเห็น