สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนช้างเผือก ซอย 4 (แยกตลาดเอราวัณเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


แสดงความคิดเห็น