สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อรับน้ำเสีย บริเวณถนนอัษฎาธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


แสดงความคิดเห็น