สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเจริญเมือง(ช่วงเชิงสะพานนวรัฐถึงบริเวณทางแยกถนนทุ่งโฮเต็ล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น