สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลไชยสถาน เรื่องเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านศรีบุญเรือง รหัสสายทาง ชม.ถ 14-019 ซอย 4 หมู่ที่ 2 เชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น