สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลไชยสถาน เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 14-002 ถนนทางหลวงท้องถิ่นบ้านนันทาราม ถึงบ้านเชียงขาง (ซอย 2 คอนโด 103) หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น