สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลไชยสถาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บริเวณสามแยกวัดเชียงขาง ไปเส้นทางคอนโด ๑๐๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเขียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


แสดงความคิดเห็น