สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลไชยสถาน เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทิศตะวันตก ในฌาปนสถาน หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น