สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลไชยสถาน เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตด้วย Overlay บริเวณซอย 6 ศรีบุญเรือง ทะลุซอย 9 เอราวัณ ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น