สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลไชยสถาน เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสถาน บริเวณโรงเรียนบ้านเชียงขาง(เดิม) หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น