สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลไชยสถาน เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นเส้นทางถนนสายถนนสายหลักบ้านนันทาราม-บ้านเชียงขาง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น