สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลไชยสถาน เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๗ บริเวณจุดเชื่อมถนนทางหลวงสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี (หมายเลข ๓๐๒๙) ไปเส้นทางคอนโด ๑๐๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น