สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด1 ต้น ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ 2500 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ


แสดงความคิดเห็น