สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณวัดเวฬุวัน (ป่าไผ่) ที่ธรณีสงฆ์ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3


แสดงความคิดเห็น