สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพร้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเาริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.66-035 สายบ้านแจ่งกู้เรือง-บ้านต้นโชค หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น