สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเล็น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ชม 2054 หมู่ที่ 5 บ้านหนองก้นครุ บริเวณสวนคุณปู่ ตำบลเมืองเล็น – บริเวณเขตติดต่อตำบล หนองแหย่ง


แสดงความคิดเห็น