สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเล็น เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ แบบไฮโดรลิค จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น