สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลอินทขิล เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำเซาะโดยวิธีกล่องเรียงหิน (Sinc Gabion) ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น