สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาร เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.92-0018 สายทางซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น