สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.92-0020 สายทางเกษตรใหม่ ซอย 6 หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร กว้าง 5 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,425 ตารางเมตร จำนวน 1 เส้น


แสดงความคิดเห็น